Jaarverslag 2017 

 

De stichting is opgericht op 2 juni 2015 en heeft als doel het verlenen van diensten, middelen en advies ten behoeve van specifieke doelgroepen/organisaties binnen de regio Purmerend, waarvan op voorhand is bepaald dat een actieve inzet van de stichting bijdraagt aan de realisatie van een project, evenement of faciliteit gericht op het verbeteren  van leefomstandigheden en/of sociale cohesie, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Vanaf het eerste uur hebben we ons gericht op oudere mede bewoners van Purmerend. Kwetsbaarheid en eenzaamheid zijn daarbij onze uitdagingen geworden.

Om de doelstelling te realiseren hebben we in 2017 voor de tweede keer een High End Haringparty georganiseerd. High End, omdat alleen met een grote investering en groots spectakel de aandacht getrokken kan worden van sponsoren en donoren. Met de party is genoeg geld opgehaald om vier jordaanboottochten te financieren met ca 100 ouderen per vaart. Voorts zijn de gelden besteed aan een bewegingsapparaat voor verzorgingstehuis de Rusthoeve in Purmerend, een haringparty voor ca 100 ouderen, het helpen financieren van activiteiten rondom het 50 jarig jubileum van de ouderenwijk van Purmerend, Wheermolen, en het helpen opstarten van het project Tongen in Purmerend. Het project Tongen in Purmerend heeft geresulteerd in een aparte stichting die in 2018 voor het eerst een grote happening heeft kunnen realiseren door met hulp van de gemeente, vervoersbedrijven, restaurants (10 stuks), vrijwilligers (ca 80) uiteindelijk ouderen (ca 450) op te kunnen halen vanuit alle hoeken van Purmerend om een vismaaltijd te kunnen eten waarbij onderling  contact tussen de ouderen werd bevorderd.

Ook hebben we besloten in de evaluatie van de haringparty 2017 om de ouderen op de haringparty niet langer naar de haring (restaurant) te brengen maar de haring naar de ouderen. Dit is in 2018 verder gestalte gegeven met ons project “haring on tour”. Daarbij zijn 6 verzorgingshuizen bezocht en is daar door middel van een haringkar en inzet van scholieren door invullen van de maatschappelijke stage, ca 150 tot 200 haringen per locatie verdeeld in feestelijke ambiance met muzikanten.

We danken dan ook onze sponsoren zonder wie we dit niet hadden kunnen realiseren. Speciaal woord van dank gaat uit naar de gemeente Purmerend en de gemeentelijke instellingen waar we op veel medewerking kunnen rekenen om samen de gemeenschappelijke doelstelling te kunnen realiseren als het verminderen van eenzaamheid en kwetsbaarheid. We hebben gemerkt dat de eenzaamheid niet alleen in de verzorgingshuizen aanwezig is maar juist in de wijken en bij ouderen.

Gedreven door deze grote projecten die we met ons bescheiden onbezoldigd bestuur voor elkaar weten te krijgen kijken we vol goede moed naar de derde haringparty, die inmiddels achter de rug is, en waarbij we in totaal ca € 35.000 hebben opgehaald voor de financiering van onze projecten waarbij het leeuwendeel voor Tongen in Purmerend 2019 is opgehaald.

Onze financiële positie is op balansmoment nooit zo groot, slechts de bedragen die nog besteed moeten worden aan toezeggingen en een klein eigen vermogen van negen leden die ieder € 500  hebben ingelegd. De risico’s die aangegaan worden zijn gedekt door de permanente toezeggingen van ons negen koppig bestuur.

We hebben in 2017 afscheid moeten nemen van Raymond Hottentot, die op eigen verzoek het bestuur heeft verlaten. Wij danken hem voor zijn inspanningen en wensen hem veel succes met andere activiteiten. Toegetreden zijn Co Boots en Frits Dix die wij welkom hebben geheten. Wij verwachten niet meer en niet minder dan dat zij samen met ons de wereld, te beginnen in Purmerend, een stukje leuker helpen maken voor de mensen die erin wonen.

Toekomstplannen zijn er altijd, maar die zijn ook afhankelijk van de creatieve invulling om gelden te realiseren voor het helpen oplossen, al is het maar voor een zeer gering gedeelte, van de grote doelen die we ons gesteld hebben. Wij hebben er zin in en zijn vol goede moed en laten ons leiden door ambitie en niet door angst.

Bestuur:

Voorzitter Hans van Gelder

Secretaris Jeroen Riemeijer

Penningmeester Co Boots

Overige Bestuursleden:

Richard van Alphen

Frits Dix

Harry Jutte

Bart Kuipers

Kees Stam

Ron Mulders