Missie en Visie

De stichting vrienden voor Purmerend (SVP) heeft een missie en een visie. Hierin staat wat wij willen betekenen als organisatie en wat wij in de toekomst zouden willen.

Missie

De missie van de SVP is een bijdrage te leveren aan de maatschappij en specifiek het verbeteren van de leefomstandigheden en de sociale cohesie binnen onze gemeentegrenzen. Wij richten ons met name op Purmerend, nu de samenstelling van de leden van onze stichting zich uit een dusdanige structuur bevindt dat in dat kader onze maatschappelijke doelstelling het beste kan worden behaald.

Visie

In onze samenleving telt iedereen mee. Wij wensen een bijdrage te leveren aan de maatschappij zich specifiek richtend op sociaal maatschappelijke doelen. Deze door ons uitgekozen doelen kunnen rekenen op een langduriger ondersteuning in de vorm van een door ons verstrekte financiële bijdrage aan sociale maatschappelijke instellingen binnen de gemeente Purmerend dan wel door middel persoonlijke inzet van onze leden op het gebied van kennis en ervaring. Kleinschalig en juist lokaal is de aanpak waarvoor wij kiezen. Omdat wij geloven dat echte veranderingen en ondersteuning altijd van onderop beginnen

Bestuur en beloning

Alle bestuursbevoegdheden van de SVP komen aan ons toe. Onze bestuurders ontvangen geen beloning. De leden van de SVP zijn allen bestuurslid van de stichting. Het dagelijks bestuur wordt jaarlijks opnieuw gekozen.