Eenvoudig concept

Het concept van SVP eenvoudig: Wij verlenen diensten, middelen en advies voor specifieke doelgroepen in de regio Purmerend, met oog voor de samenleving. En ja, we werven ook fondsen voor de realisatie van een project of een initiatief. Deze moeten dan wel bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van een bepaalde groep. Wij identificeren behoeftes en initiëren acties als wij daartoe de mogelijkheid hebben. Of zien. De projecten waarvoor SVP zich inzet verschillen van jaar tot jaar.

Open voor ideeën

De Stichting Vrienden voor Purmerend legt haar oor te luister bij onafhankelijke derden om onder andere ideeën voor nieuwe projecten op te doen. We staan open voor alle ideeën die passen binnen het doel van de stichting.

Fotoalbum