Doelstelling

De Stichting Vrienden voor Purmerend richt zich op het verlenen van diensten, middelen en advies aan specifieke doelgroepen binnen de regio Purmerend, waarvan vooraf is bepaald dat een actieve inzet van de leden van de Stichting Vrienden voor Purmerend bijdraagt aan de realisatie van een project, evenement of faciliteit gericht op het verbeteren van leefomstandigheden en / of sociale cohesie.

ANBI

Een aanvraag voor een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) is ingediend. Het door de Belastingdienst aan ons toekennen van een ANBI status zal betekenen dat giften onder bepaalde voorwaarden (zoals bijvoorbeeld bij een lijfrenteschenking) fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie over deze regeling treft u aan op www.anbi.nl.

Statuten

De Stichting Vrienden voor  Purmerend is opgericht in mei 2015. De statuten kunt u opvragen via het secretariaat of stuur een mailtje: info@vriendenvoorpurmerend.nl